Jäseneksi

Sukuseuran sääntöjen 3 §:n mukaanjäseneksi voi liittyä:

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Alle 18 -vuotiaat jäsenten lapset voivat liittyä nuorisojäseneksi, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta kokouksissa.

Uudet jäsenet hyväksytään sukuneuvoston kokouksissa. Seuran jäsenillä on oikeus erota ilmoittamalla kirjallisesti sukuneuvostolle tai sukuneuvoston esimiehelle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Seuran jäsen voidaan erottaa, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsen voidaan erottaa myös seurasta, jos hän on huomattavalla tavalla loukannut suvun kunniaa ja menettelyllään vaikeuttanut seuran toimintaa. Erottamisesta päättää sukuneuvosto.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen sukuseuran jäsenmaksun suuruudesta päättää kolmen vuoden välein pidettävä sukukokous. Sukuneuvoston esityksestä voi sukukokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta, mutta hänellä on puhe- ja äänioikeus kokouksissa. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää sukuneuvosto.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu vuodesta 2020 alkaen on 20 € /vuosi, ainaisjäsenmaksu on 200 €, alle 18-vuotiaat ovat ilmaisia ns. perhejäseniä. Liittyä voit maksamalla jäsenmaksun pankkisiirtoa käyttäen tilille:

Haatajien sukuseura r.y.
OP FI15 5760 3420 0086 02
Viitetiedot: viitenumero tai viitteeseen etunimi + sukunimi + lähiosoite